Komunalno

poduzeće Kistanje d.o.o.

O nama

Novosti

Obavještavamo da 13.04.2022. godine sakupljamo reciklabilni otpad (papir, plastika, staklo).

Stranica 2 od 3

Komunalno poduzeće Kistanje
Dr Franje Tuđmana 101, Kistanje
tel: 022/338–760
fax: 022/338-936