Komunalno

poduzeće Kistanje d.o.o.

O nama

Novosti

Uslijed učestalih upita korisnika, Komunalno poduzeće Kistanje d.o.o. obavještava korisnike da područje sela Mjerkači spada pod regiju Đevrske, Varivode, Smrdelje te će se odvoz Komunalnog otpada kao i odvoz ambalaže vršiti po rasporedu odvoza za gore navedenu regiju!
Raspored odvoza za navedenu regiju je objavljen na internetskim stranicama Komunalnog poduzeća Kistanje d.o.o.!
Komunalno poduzeće Kistanje d.o.o. ; Dr. Franje Tuđmana 101; 22305 Kistanje; OIB 65548640564;
tel. 091-622-8975; mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sukladno članku 10 Zakona o zaštiti potrošača (N. N. 19/22) Komunalno poduzeće Kistanje d.o.o. omogućava korisnicima usluga i svim zainteresiranim stranama podnošenje PISANOG prigovora na sljedeće načine:

E mail poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Običnom poštom: Komunalno Poduzeće Kistanje d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 101
22305 Kistanje
Osobno: Ispunjavanjem i predajom formulara koji se nalazi u prostorijama Komunalnog poduzeća Kistanje d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 101 Kistanje

NAPOMENA: Komunalno poduzeće Kistanje d.o.o. prikuplja osobne podatke u svrhu obrade Vašeg upita. Komunalno poduzeće Kistanje d.o.o. će s osobnim podacima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU 2016/679), uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa ili zlouporabe. Putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u svakom trenutku možete zatražiti uvid u osobne podatke, zatražiti ispravak ili brisanje osobnih podataka, uložiti prigovor na postupanje s osobnim podacima ili zatražiti povlačenje dane privole. Komunalno poduzeće Kistanje d.o.o. će osobne podatke čuvati do povlačenja privole, odnosno predaje zahtjeva za brisanje.
Prihvaćanjem ove privole smatra se da ste suglasni s obradom Vaših osobnih podataka u navedenu svrhu i upoznati s načinom povlačenja dane privole.
Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na 00 385 (0)42 208 260 ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
NAPOMENA:
ZBOG UČESTALIH UPITA KORISNIKA, NAPOMINJEMO KORISNICIMA DA SUKLADNO NAŠIM PROPISIMA, NUSPRODUKTI NASTALI NAKON OBRADE DRVNE MASE KAO ŠTO JE NPR PILJEVINA, NE SPADAJU U MJEŠANI KOMUNALNI OTPAD TE IH KOMUNALNO PODUZEĆE KISTANJE d.o.o. NEĆE ODVOZITI U SKLOPU MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA!
Obavještavamo sve korisnike naših usluga da se novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kistanje primjenjuje od 01.listopada 2022.g.

U privitku se nalazi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kistanje zajedno s Očitovanjem i Suglasnosti na isti Cjenik.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kistanje
Očitovanje o Cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kistanje
Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kistanje
Komunalno poduzeće Kistanje d.o.o. je dana 01.09.2022. pristupilo Etičkom kodeksu u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj.

Inicijativa Etički kodeks provodi se pod sloganom SVAKI CENT SE BROJI, SVAKA KUNA SE RAČUNA. Cilj joj je upravo taj: da potrošači budu sigurni da se svaka njihova kuna zaista računa i svaki cent broji te da postoje poslovni subjekti kojima u procesu prelaska na euro mogu vjerovati.

Pristupanjem ovom kodeksu smo se prije svega obvezali jamčiti potrošačima da nećemo neopravdano povećati cijene te da ćemo transparentno cijeli ovaj proces prelaska na Euro privesti uspješno kraju.
Navedeni kodeks nalazi se na našoj web stranici.
Obavještavamo da 13.04.2022. godine sakupljamo reciklabilni otpad (papir, plastika, staklo).

Stranica 2 od 4

Komunalno poduzeće Kistanje
Dr Franje Tuđmana 101, Kistanje
tel: 022/338–760
fax: 022/338-936