Komunalno

poduzeće Kistanje d.o.o.

O nama

Novosti

Program edukacija Kistanje: OTPAD NIJE SMEĆE NEGO VRIJEDNA SIROVINA

07.12.2022.
Planirana je edukcija u OŠ KISTANJE – vrijeme 13:30
Planirarno vrijeme trajanja: 45 min
- Tema edukacije ( važnost pravilnog odvajanja otapada)
Prezentacija frakcija unutar MKO, te ponovnog korištenja kao mjere za spriječavanje nastanka otpada, prezentacija pravilnog odvajanja otpada

08.12.2022.
Planirana je edukcija u DOM KULTURE KISTANJE – vrijeme 10:00

Planirarno vrijeme trajanja: 60 min

- Tema eduakcije ( važnost pravilnog odvajanja otapada)
Prezentacija frakcija unutar MKO, te ponovnog korištenja za spriječavanje nastanka otpada
- Kružno gospodarstvo, ekologija kao prililka za razvoj, prezentacija pravilnog odvajanja otpada

Planirana je edukcija u OPĆINA KISTANJE – vrijeme 12:00

Planirarno vrijeme trajanja: 60 min
- Tema edukacije ( važnost pravilnog odvajanja otapada)
Prezentacija frakcija unutar MKO, te ponovnog korištenja za spriječavanje nastanka otpada
- Kružno gospodarstvo, prezentacija pravilnog odvajanja otpada, ekologija kao prililka za razvoj
- Građevinski otpad , glavni pokretači koji mogu utjecati na razvoj kružnog gospodarstva
- za građevinski otpad i otpad od rušenja u Hrvatskoj

Komunalno poduzeće Kistanje
Dr Franje Tuđmana 101, Kistanje
tel: 022/338–760
fax: 022/338-936