Komunalno

poduzeće Kistanje d.o.o.

O nama

Novosti

OBAVIJEST

Uslijed učestalih upita korisnika, Komunalno poduzeće Kistanje d.o.o. obavještava korisnike da područje sela Mjerkači spada pod regiju Đevrske, Varivode, Smrdelje te će se odvoz Komunalnog otpada kao i odvoz ambalaže vršiti po rasporedu odvoza za gore navedenu regiju!
Raspored odvoza za navedenu regiju je objavljen na internetskim stranicama Komunalnog poduzeća Kistanje d.o.o.!
Komunalno poduzeće Kistanje
Dr Franje Tuđmana 101, Kistanje
tel: 022/338–760
fax: 022/338-936