IZJAVA O PRIVATNOSTI

Voditelj obrade
Komunalno poduzeće Kistanje d.o.o.
Ulica dr. Franje Tuđmana 101
HR-22305 Kistanje
OIB: 65548640564
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Službenik za zaštitu podataka

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na tel: +385 (0)42 208 260 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Svrha i pravni temelji za obradu osobnih podataka
Vaše osobne podatke obrađujemo u smislu članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora u svrhu:

 • odgovora na pitanja ispitanika vezano uz obavljanje naše djelatnosti;
 • zaprimanje i obrada narudžbi;
 • isporuka robe/usluga;
 • rješavanje eventualnih reklamacija.

Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe u svrhu izdavanja računa i vođenje drugih knjigovodstvenih evidencija. Za naše zaposlenike podatke obrađujemo u svrhu obračuna plaća, evidencije o radnicima, evidencije radnog vremena, zaštite na radu.
Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu informiranja ispitanika o našim proizvodima i uslugama.
Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe, u svrhu boljeg funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva.

Korištenje kolačića (cookies)

Na službenim internetskim stranicama www.kp-kistanje.hr koriste se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.
Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećenu web stranicu, koja potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.
Na našim stranicama koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje web stranice, funkcionalni (mogu se isključiti) koji omogućavaju web stranici pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju te marketinški (mogu se isključiti) koji omogućuju bilježenje posjeta i izvora prometa kako bismo mogli mjeriti i poboljšati učinkovitost naše web stranice.
Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici: www.kp-kistanje.hr/cookies.

Kolačići treće strane

Ova web stranica koristi sljedeće kolačiće treće strane:
Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. ("Google") kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, pružajući izvješća o aktivnostima na Internet mjestu za upravitelje Internet mjesta, kao što su broj posjetitelja i stranice koje posjetitelji posjećuju. Koristimo način integracije koji anonimizira vašu IP adresu  i ne prikupljamo osobne podatke putem kojih Vas možemo identificirati.
YouTube, servis za pohranu i pregledavanje video dokumenata. Koristimo YouTube način implementacije videa za veću privatnost, u kojem YouTube neće pohranjivati podatke o posjetiteljima osim ako pokrenu reprodukciju videozapisa.

Kako prihvatiti ili odbiti kolačiće

Okvir za postavke kolačića nalazi se u na poveznici www.kp-kistanje.hr/cookies. Nakon odabira postavki, u svakom trenutku možete postaviti na početne postavke kolačića.
Odabirom opcije "Prihvaćam sve kolačiće" dopuštate pohranjivanje svih gore navedenih kolačića na vaše računalo ili mobilni uređaj.
Odabirom opcije "Prihvaćam samo neophodne kolačiće" na vaše računalo ili mobilni uređaj pohranjuju se samo vrijednosti za tehničke-obavezne kolačiće.
Ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti ove web stranice.
Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika. 

Prava ispitanika u vezi obrade osobnih podataka

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na sljedećoj poveznici : www.kp-kistanje.hr/kontakt

Vaša prava su:

Pravo na pristup osobnim podacima    

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.
U zahtjevu je potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.


Pravo na brisanje


Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a)  Opće uredbe i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni  razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe  voditelj obrade
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe.
Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

 • osporavate  njihovu točnost
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

Pravo na prigovor

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) ili (f), uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama.
Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

Davanje na korištenje osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.
U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatke, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU. Vaši podaci prosljeđuju se drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.
Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

Sigurnost osobnih podataka

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.
Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.
Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti ili su dužni, kao profesionalnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Obveza čuvanja tajnosti podataka ostaje i nakon prestanka ovlasti pristupa podacima.

Vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

Kontakt informacije

Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete  nam se obratiti na neki od kontakata koji su dostupni na sljedećoj poveznici: www.kp-kistanje.hr/kontakt

Promjene politike privatnosti

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

 

Komunalno poduzeće Kistanje
Dr Franje Tuđmana 101, Kistanje
tel: 022/338–760
fax: 022/338-936