Komunalno

poduzeće Kistanje d.o.o.

O nama

Novosti

Obavijest o primjeni novog cjenika

Obavještavamo sve korisnike naših usluga da se novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kistanje primjenjuje od 01.listopada 2022.g.

U privitku se nalazi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kistanje zajedno s Očitovanjem i Suglasnosti na isti Cjenik.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kistanje
Očitovanje o Cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kistanje
Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kistanje
Komunalno poduzeće Kistanje
Dr Franje Tuđmana 101, Kistanje
tel: 022/338–760
fax: 022/338-936