Komunalno

poduzeće Kistanje d.o.o.

O nama

Novosti

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME

Odluku možete preuzeti OVDJE.
Komunalno poduzeće Kistanje
Dr Franje Tuđmana 101, Kistanje
tel: 022/338–760
fax: 022/338-936